Blog

Fyzická osoba

Fyzická osoba, která nechce podnikat pod svým jménem a příjmením, má smůlu. V případě zápisu do Obchodního rejstříku si ke jménu připíše jen dodatek. Zápis do rejstříku navíc znamená změnu ve vedení účetnictví a další povinnosti. Kdo nechce podnikat pod svým jménem, musí se stát právnickou osobou. zobrazit celý článek

Virtuální sídlo

Společnost pronajímané prostory zpravidla fyzicky vůbec neužívá (výjimkou bývá většinou krátkodobý či tzv. hodinový pronájem např. zasedacích místností pro příjem klientů) a na jedné adrese tak mohou mít své sídlo stovky, či dokonce tisíce společností. Využívání virtuálního sídla je dle občanského zákoníku i živnostenského zákona zcela legální a není se tak třeba obávat jakéhokoliv postihu či... zobrazit celý článek

Společnost s.r.o.

Společnost tohoto typu může založit jediný společník nebo více společníků. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“ (nebo jako zkratku s.r.o. či spol. s r.o. Minimální vklad společníka, a tudíž i minimální výše základního kapitálu společnosti, je 1 Kč. Společnost je založena v okamžiku, kdy se všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy... zobrazit celý článek

Sídlo

Problematika virtuálního sídla není v zákoně nijak zvlášť upravena, a řídí se proto obecnou zákonnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla zpravidla za určitý poplatek pronajímá právnické osobě určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla této právnické osoby. zobrazit celý článek

Povinnosti spojené se zřízením virtuálního sídla

Se zřízením sídla společnosti, tedy i sídla virtuálního, se samozřejmě pojí některé povinnosti, které vyplývají buď ze zákona, nebo jen z pouhé skutečnosti, že společnost musí na adrese svého sídla zapsaného v obchodním rejstříku přijímat korespondenci a řešit další administrativní záležitosti. Jednou ze zákonných povinností je povinnost společnosti viditelně označit obchodní firmou (tj. svým... zobrazit celý článek

Název

Obchodní firma, podle obchodního zákoníku název, pod kterým je podnikatel zapsán v Obchodním rejstříku. Podnikatel pak je povinen činit veškeré právní úkony pod svou firmou. Tedy i žádat o živnostenský list. Obchodní firmou fyzické osoby je vždycky její jméno a příjmení. Do Obchodního rejstříku si také může podnikatel nechat zapsat dodatek. zobrazit celý článek

Obchodní firma

Obchodní firma = podle obchodního zákoníku název, pod kterým je podnikatel zapsán v Obchodním rejstříku. Podnikatel pak je povinen činit veškeré právní úkony pod svou firmou. Tedy i žádat o živnostenský list. Obchodní firmou fyzické osoby je vždycky její jméno a příjmení. Do Obchodního rejstříku si také může podnikatel nechat zapsat dodatek. zobrazit celý článek

Co je virtuální sídlo

Virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla zpravidla za určitý měsíční či roční poplatek pronajímá právnické osobě určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla této právnické osoby. zobrazit celý článek

Vznik společnosti

Dnem vzniku obchodní společnosti není den jejího založení, nýbrž den, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Teprve dnem vzniku společnosti může společnost začít podnikat, do té doby může činit jen úkony směřující k jejímu vzniku (např. uzavírat nájemní smlouvy na své sídlo). zobrazit celý článek

Sídlo firmy

Získat prestižní adresu je poměrně těžké. Většinou jsou klasické kanceláře v centru měst buďto pronajaté nebo drahé, malé, velké atd.. Proč se zabývat těmito problémy, když atraktivní sídlo firmy můžete mít za pár stovek korun měsíčně a to právě díky virtuální kanceláři. Seženete jí prakticky v každém velkém městě a v Ostravě jí můžete mít na naší adrese. zobrazit celý článek