Blog

Pronájem sídla

Pronájem sídla firmy bývá výrazně levnější, než pronájem kanceláří. Nejsou velké počáteční náklady se zařizováním kanceláře a provozní náklady chodu kanceláře. Při pronájmu sídla firmy není nutné se starat o vybírání pošty, údržbu prostor, pojištění a dalších povinností spojených se správou fyzických prostor zobrazit celý článek

Návrh na zápis

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku se podává na formuláři, který obsahuje následující části: Rejstříkový soud. Navrhovatel. Společnost s ručením omezeným, jíž se návrh týká. Návrh na zápis. Přílohy. Datum provedení zápisu. Závěrečná část. Poznámky. Vyplnit Formulář pro zápis společnosti s ručením omezeným není příliš složité, ale důležité je vědět, jaké potřebné přílohy potřebujete k návrhu... zobrazit celý článek

Návrh zápisu do obchodního rejstříku

Návrh zápisu do obchodního rejstříku Společnost s ručením omezeným vzniká dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. Dříve než je možné podat návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do Obchodního rejstříku, je třeba tuto společnost založit.Návrh na zápis do Obchodního rejstříku podává společnost u místně příslušného rejstříkového soudu. Návrh podepisují všichni jednatelé a jejich... zobrazit celý článek

Základní kapitál

Základní kapitál Po podpisu společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny je potřeba složit základní kapitál, který činí minimálně 1 Kč. Ten se uloží na účet v bance, který je vedený na jméno společnosti. Tento účet zakládá správce vkladu uvedený ve společenské smlouvě.Pokud je  založení s.r.o. realizováno pouze jedním zakladatelem, musí být splacen celý základní kapitál. zobrazit celý článek

Sídlo firmy, společnosti, fyzické osoby

Když chcete začít podnikat, musíte zvážit, kde budete mít adresu firmy, kancelář, popřípadě obchodní prostory. Aby byla adresa firmy pro zákazníky atraktivní, je mnohem lepší, když má firma sídlo ve velkém městě než někde na vesnici, kde to nikdo nezná. Avšak čím větší město a lepší adresa, tím dražší je pronájem nebo koupě kanceláří či jiných prostor, což může ve výsledku způsobit, že se... zobrazit celý článek

Společenská smlouva

Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání (činnosti), výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a... zobrazit celý článek

Založení společnosti

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tomu ale předchází faktické založení společnosti, které je spojené se sepsáním a podpisem společenské smlouvy společníky. Podepsáním společenské smlouvy je společnost s ručením omezeným fakticky založena. Pokud je pouze jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Společenská smlouva i zakladatelská... zobrazit celý článek

Sídlo pro firmy

Obchodní zákoník předepisuje každé firmě umístit své sídlo na konkrétní adresu. Tento údaj se povinně zapisuje do obchodního rejstříku. Z dlouhodobých ekonomických ukazatelů vyplývá, že klienti často posuzují důvěryhodnost firmy podle atraktivity jejího sídla. Proto je výhodné umístit jej na některou lukrativní adresu. zobrazit celý článek

Založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je samostatná právnická osoba, kapitálová společnost. Velkou výhodou je, že vystupuje pod vlastním jménem a ne pod jménem fyzické osoby, což působí mnohem profesionálněji. Dále má s.r.o. jasně ohraničené ručení za škody ve výši základního kapitálu (společníci neručí celým svým majetkem, ale pouze do výše nesplacených vkladů), oproti tomu živnostník ručí za... zobrazit celý článek

Živnost

Nejjednodušším způsobem, jak zahájit podnikatelskou činnost, je založit si živnost – neboli získat živnostenský list. Ve chvíli, kdy má začínající podnikatel - fyzická osoba vše připraveno, vyplní jednotný registrační formulář (JRF) a podá jej na příslušný úřad. Stejný formulář se používá i během podnikání pro změny v podnikatelské činnosti. Ihned po zápisu do živnostenského rejstříku může nový... zobrazit celý článek