Blog

Povinnosti spojené se zřízením virtuálního sídla

Se zřízením sídla společnosti, tedy i sídla virtuálního, se samozřejmě pojí některé povinnosti, které vyplývají buď ze zákona, nebo jen z pouhé skutečnosti, že společnost musí na adrese svého sídla zapsaného v obchodním rejstříku přijímat korespondenci a řešit další administrativní záležitosti. Jednou ze zákonných povinností je povinnost společnosti viditelně označit obchodní firmou (tj. svým... zobrazit celý článek

Název

Obchodní firma, podle obchodního zákoníku název, pod kterým je podnikatel zapsán v Obchodním rejstříku. Podnikatel pak je povinen činit veškeré právní úkony pod svou firmou. Tedy i žádat o živnostenský list. Obchodní firmou fyzické osoby je vždycky její jméno a příjmení. Do Obchodního rejstříku si také může podnikatel nechat zapsat dodatek. zobrazit celý článek

Obchodní firma

Obchodní firma = podle obchodního zákoníku název, pod kterým je podnikatel zapsán v Obchodním rejstříku. Podnikatel pak je povinen činit veškeré právní úkony pod svou firmou. Tedy i žádat o živnostenský list. Obchodní firmou fyzické osoby je vždycky její jméno a příjmení. Do Obchodního rejstříku si také může podnikatel nechat zapsat dodatek. zobrazit celý článek

Co je virtuální sídlo

Virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla zpravidla za určitý měsíční či roční poplatek pronajímá právnické osobě určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla této právnické osoby. zobrazit celý článek

Vznik společnosti

Dnem vzniku obchodní společnosti není den jejího založení, nýbrž den, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Teprve dnem vzniku společnosti může společnost začít podnikat, do té doby může činit jen úkony směřující k jejímu vzniku (např. uzavírat nájemní smlouvy na své sídlo). zobrazit celý článek

Sídlo firmy

Získat prestižní adresu je poměrně těžké. Většinou jsou klasické kanceláře v centru měst buďto pronajaté nebo drahé, malé, velké atd.. Proč se zabývat těmito problémy, když atraktivní sídlo firmy můžete mít za pár stovek korun měsíčně a to právě díky virtuální kanceláři. Seženete jí prakticky v každém velkém městě a v Ostravě jí můžete mít na naší adrese. zobrazit celý článek

Pronajímané prostory

Společnost, která má virtuální sídlo firmy pronajímané prostory zpravidla fyzicky vůbec neužívá (výjimkou bývá většinou krátkodobý či hodinový pronájem např. zasedacích místností pro příjem klientů) a na jedné adrese tak mohou mít své sídlo stovky, či dokonce tisíce společností. Využívání virtuálního sídla je dle občanského zákoníku i živnostenského zákona zcela legální a není se tak třeba obávat... zobrazit celý článek

Charakteristika virtuálního sídla

Sídlo společnosti je definováno jako adresa zapsaná ve veřejném rejstříku. Virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla zpravidla za určitý měsíční či roční poplatek pronajímá právnické osobě určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla této právnické osoby.   zobrazit celý článek

Shrnutí vybraných výhod s.r.o.

Vyšší důvěryhodnost, možnost volby obchodního názvu firmy, problematické až nemožné delegování pravomocí a odpovědnosti, omezené ručení za závazky společnosti, lepší možnosti optimalizace daní, budování hodnoty společnosti v čase, snadný převod firmy. zobrazit celý článek

Chcete ušetřit náklady na kancelář?

Zřiďte si virtuální kancelář. Společnost nemusí mít fyzickou kancelář, ale přesto ji může využíat. Jedná se o sdílené prostory s dalšími firmami, avšak s pevně danými pravidly. V případě, že máte vlastní kancelář, tak jsou činnosti, při kterých nejste během dne v kanceláři. Jste na cestách a samotná kancelář je nevyužita. Přesto za ní musíte platit nájem a energie. My nabízíme virtuální... zobrazit celý článek