Blog

Sídlo firmy, společnosti, fyzické osoby

Když chcete začít podnikat, musíte zvážit, kde budete mít adresu firmy, kancelář, popřípadě obchodní prostory. Aby byla adresa firmy pro zákazníky atraktivní, je mnohem lepší, když má firma sídlo ve velkém městě než někde na vesnici, kde to nikdo nezná. Avšak čím větší město a lepší adresa, tím dražší je pronájem nebo koupě kanceláří či jiných prostor, což může ve výsledku způsobit, že se... zobrazit celý článek

Společenská smlouva

Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání (činnosti), výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a... zobrazit celý článek

Založení společnosti

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tomu ale předchází faktické založení společnosti, které je spojené se sepsáním a podpisem společenské smlouvy společníky. Podepsáním společenské smlouvy je společnost s ručením omezeným fakticky založena. Pokud je pouze jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Společenská smlouva i zakladatelská... zobrazit celý článek

Sídlo pro firmy

Obchodní zákoník předepisuje každé firmě umístit své sídlo na konkrétní adresu. Tento údaj se povinně zapisuje do obchodního rejstříku. Z dlouhodobých ekonomických ukazatelů vyplývá, že klienti často posuzují důvěryhodnost firmy podle atraktivity jejího sídla. Proto je výhodné umístit jej na některou lukrativní adresu. zobrazit celý článek

Založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je samostatná právnická osoba, kapitálová společnost. Velkou výhodou je, že vystupuje pod vlastním jménem a ne pod jménem fyzické osoby, což působí mnohem profesionálněji. Dále má s.r.o. jasně ohraničené ručení za škody ve výši základního kapitálu (společníci neručí celým svým majetkem, ale pouze do výše nesplacených vkladů), oproti tomu živnostník ručí za... zobrazit celý článek

Živnost

Nejjednodušším způsobem, jak zahájit podnikatelskou činnost, je založit si živnost – neboli získat živnostenský list. Ve chvíli, kdy má začínající podnikatel - fyzická osoba vše připraveno, vyplní jednotný registrační formulář (JRF) a podá jej na příslušný úřad. Stejný formulář se používá i během podnikání pro změny v podnikatelské činnosti. Ihned po zápisu do živnostenského rejstříku může nový... zobrazit celý článek

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jednou z forem obchodních společností, celosvětově je běžně využívána. V Česku je nejrozšířenější formou podnikání. Společnost tohoto typu může založit jediný společník nebo více společníků. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“ (nebo jako zkratku s.r.o. či spol. s r.o. Minimální vklad... zobrazit celý článek

Co je vlastně virtuální sídlo?

Virtuální sídlo nebo virtuální kancelář je služba určená podnikatelům. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi – právnické osobě – adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jakožto zákazníkova sídla. V případě podnikající fyzické osoby se jedná o adresu místa podnikání zapsanou v živnostenském rejstříku. Nerozumí se jím fyzické využívání prostor a ve valné většině... zobrazit celý článek

Sídlo firmy

Sídlo firmy musí být na určené a platné adrese.Každá podnikající osoba může mít jen jedno sídlo a jen v jednom určitém místě, ale může mít více provozoven. Bez sídla nemůže podnikající osoba podnikat. Pro jednání s úřady má podnikatel povinnost zajistit na adrese sídla firmy odpovídající prostory pro případné jednání s úřady. Dále je potřeba na daném místě přebírat došlou korespondenci.... zobrazit celý článek

Společnost s.r.o.

Každý kdo začíná s podnikáním a chce si založit společnost s.r.o. musí zařídit mnoho věcí, které s podnikáním souvisí. Je potřeba oběhnout úřady, vyplnit spoustu formulářů a důležité je samozřejmě na nic nezapomenout. Je mnoho zákonů, na které si zajisté každý začínající podnikatel chce dát pozor, aby se vyvaroval zbytečných nepříjemností. zobrazit celý článek