Blog

Pronajímané prostory

Společnost, která má virtuální sídlo firmy pronajímané prostory zpravidla fyzicky vůbec neužívá (výjimkou bývá většinou krátkodobý či hodinový pronájem např. zasedacích místností pro příjem klientů) a na jedné adrese tak mohou mít své sídlo stovky, či dokonce tisíce společností. Využívání virtuálního sídla je dle občanského zákoníku i živnostenského zákona zcela legální a není se tak třeba obávat... zobrazit celý článek

Charakteristika virtuálního sídla

Sídlo společnosti je definováno jako adresa zapsaná ve veřejném rejstříku. Virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla zpravidla za určitý měsíční či roční poplatek pronajímá právnické osobě určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla této právnické osoby.   zobrazit celý článek

Shrnutí vybraných výhod s.r.o.

Vyšší důvěryhodnost, možnost volby obchodního názvu firmy, problematické až nemožné delegování pravomocí a odpovědnosti, omezené ručení za závazky společnosti, lepší možnosti optimalizace daní, budování hodnoty společnosti v čase, snadný převod firmy. zobrazit celý článek

Chcete ušetřit náklady na kancelář?

Zřiďte si virtuální kancelář. Společnost nemusí mít fyzickou kancelář, ale přesto ji může využíat. Jedná se o sdílené prostory s dalšími firmami, avšak s pevně danými pravidly. V případě, že máte vlastní kancelář, tak jsou činnosti, při kterých nejste během dne v kanceláři. Jste na cestách a samotná kancelář je nevyužita. Přesto za ní musíte platit nájem a energie. My nabízíme virtuální... zobrazit celý článek

Název společnosti

Název společnosti nesmí být zaměnitelný s firmou jiného podnikatele nebo působit klamavě. Při posuzování není rozhodující úplné slovní znění, ale jak zaměnitelně působí název na zákazníka. Za zaměnitelné je třeba pokládat obchodní jméno tehdy, pokud se shoduje (či jen nepatrně odlišuje) v určité výrazné, dominantní části s obchodním jménem jiného podnikatele. zobrazit celý článek

Adresa sídla

Podnikatel se musí připravit na to, že adresa sídla je veřejně známou informací na obchodním rejstříku, proto může očekávat neohlášené návštěvy zákazníků, kteří mají cestu okolo nebo potřebují ihned řešit svůj problém – zazvoní na adrese a budou rušit majitele domu a jeho rodinu klidně i o víkendu nebo ve svátek. A když se časem objeví agresivní, byť neoprávněně podrážděný zákazník, může to být... zobrazit celý článek

Vkladová povinnost

Výši vkladové povinnosti společníků zákon nestanoví, je tedy věcí společenské smlouvy, aby určila, jak velký vklad musí do společnosti společníci vnést. Nepeněžitý vklad musí být do společnosti vnesen před jejím vznikem (zápisem do obchodního rejstříku), peněžitý vklad musí společník splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, nejpozději však do 5 let ode dne vzniku společnosti nebo od... zobrazit celý článek

Virtuální sídlo pro firmy i podnikatele

Stejně jako je nutné, aby fyzické osoby měly trvalé místo pobytu, je důležité, aby firmy a podnikatelé měli své sídlo zapsané v obchodním, nebo živnostenském rejstříku. Jak už ale víme, ne každý fyzickou kancelář skutečně využije a proto existují virtuální sídla či virtuální kanceláře, které podnikatelům nabízí dostupnou a výhodnou alternativu. Nájemce si tak pouze pronajímá adresu, kterou ovšem... zobrazit celý článek

Právní odpovědnost

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci pak společně a nerozdílně ručí za závazky společnosti jen do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Ručí tedy i společník, který svou část vkladu již splatil, jestliže zbylí společníci ještě nesplatili svoje vklady.... zobrazit celý článek

Proč si zřídit virtuální sídlo

- nechcete mít sídlo firmy na adrese svého bydliště - pro výkon vaší činnosti není nutná skutečná kancelář - potřebujete rychle začít podnikat - potřebujete zaregistrovat sídlo jen na přechodnou dobu - chcete mít prestižnější adresu - nedovolili vám zaregistrovat si sídlo tam, kde jste v pronájmu... zobrazit celý článek