Blog

Virtuální sídlo

Virtuální sídlo nebo virtuální kancelář je služba určená podnikatelům. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi – právnické osobě – adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jakožto zákazníkova sídla. (V případě podnikající fyzické osoby se jedná o adresu místa podnikání zapsanou v živnostenském rejstříku.) Nerozumí se jím fyzické využívání prostor a ve valné většině... zobrazit celý článek

Společnost s.r.o. či spol. s r.o.

Společnost tohoto typu může založit jediný společník nebo více společníků. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“ (nebo jako zkratku s.r.o. či spol. s r.o.) Minimální vklad společníka, a tudíž i minimální výše základního kapitálu společnosti, je 1 Kč. Společnost je založena v okamžiku, kdy se všichni její společníci... zobrazit celý článek

Umístění sídla firmy

Podle obchodního zákoníku nemusí sídlo firmy být totožné s fyzickým podnikatelovým bydlištěm nebo jeho provozovnou, je možné si vybrat sídlo firmy na prestižní adrese a to bez zbytečných finančních nákladů. Výběru místa sídla firmy by měl každý podnikatel věnovat velkou pozornost, jelikož sídlo může ovlivnit podnikatelskou image v očích klientů i potenciálních obchodních partnerů. Pokud jste... zobrazit celý článek

Začínání s podnikáním

Každý kdo začíná s podnikáním musí zařídit spoustu věcí, které s podnikáním souvisejí. Je potřeba zajít na úřady, vyplnit různé formuláře a důležité je nic nezapomenout. Je mnoho různých zákonů, na které si zajisté každý začínající podnikatel chce dát pozor, aby se vyvaroval zbytečných nepříjemností. zobrazit celý článek

Pronájem sídla

Pronájem sídla firmy bývá výrazně levnější, než pronájem kanceláří. Nejsou velké počáteční náklady se zařizováním kanceláře a provozní náklady chodu kanceláře. Při pronájmu sídla firmy není nutné se starat o vybírání pošty, údržbu prostor, pojištění a dalších povinností spojených se správou fyzických prostor zobrazit celý článek

Návrh na zápis

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku se podává na formuláři, který obsahuje následující části: Rejstříkový soud. Navrhovatel. Společnost s ručením omezeným, jíž se návrh týká. Návrh na zápis. Přílohy. Datum provedení zápisu. Závěrečná část. Poznámky. Vyplnit Formulář pro zápis společnosti s ručením omezeným není příliš složité, ale důležité je vědět, jaké potřebné přílohy potřebujete k návrhu... zobrazit celý článek

Návrh zápisu do obchodního rejstříku

Návrh zápisu do obchodního rejstříku Společnost s ručením omezeným vzniká dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. Dříve než je možné podat návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do Obchodního rejstříku, je třeba tuto společnost založit.Návrh na zápis do Obchodního rejstříku podává společnost u místně příslušného rejstříkového soudu. Návrh podepisují všichni jednatelé a jejich... zobrazit celý článek

Základní kapitál

Základní kapitál Po podpisu společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny je potřeba složit základní kapitál, který činí minimálně 1 Kč. Ten se uloží na účet v bance, který je vedený na jméno společnosti. Tento účet zakládá správce vkladu uvedený ve společenské smlouvě.Pokud je  založení s.r.o. realizováno pouze jedním zakladatelem, musí být splacen celý základní kapitál. zobrazit celý článek

Sídlo firmy, společnosti, fyzické osoby

Když chcete začít podnikat, musíte zvážit, kde budete mít adresu firmy, kancelář, popřípadě obchodní prostory. Aby byla adresa firmy pro zákazníky atraktivní, je mnohem lepší, když má firma sídlo ve velkém městě než někde na vesnici, kde to nikdo nezná. Avšak čím větší město a lepší adresa, tím dražší je pronájem nebo koupě kanceláří či jiných prostor, což může ve výsledku způsobit, že se... zobrazit celý článek

Společenská smlouva

Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání (činnosti), výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a... zobrazit celý článek