Blog

Založení společnosti

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tomu ale předchází faktické založení společnosti, které je spojené se sepsáním a podpisem společenské smlouvy společníky. Podepsáním společenské smlouvy je společnost s ručením omezeným fakticky založena. Pokud je pouze jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Společenská smlouva i zakladatelská... zobrazit celý článek

Sídlo pro firmy

Obchodní zákoník předepisuje každé firmě umístit své sídlo na konkrétní adresu. Tento údaj se povinně zapisuje do obchodního rejstříku. Z dlouhodobých ekonomických ukazatelů vyplývá, že klienti často posuzují důvěryhodnost firmy podle atraktivity jejího sídla. Proto je výhodné umístit jej na některou lukrativní adresu. zobrazit celý článek

Založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je samostatná právnická osoba, kapitálová společnost. Velkou výhodou je, že vystupuje pod vlastním jménem a ne pod jménem fyzické osoby, což působí mnohem profesionálněji. Dále má s.r.o. jasně ohraničené ručení za škody ve výši základního kapitálu (společníci neručí celým svým majetkem, ale pouze do výše nesplacených vkladů), oproti tomu živnostník ručí za... zobrazit celý článek

Živnost

Nejjednodušším způsobem, jak zahájit podnikatelskou činnost, je založit si živnost – neboli získat živnostenský list. Ve chvíli, kdy má začínající podnikatel - fyzická osoba vše připraveno, vyplní jednotný registrační formulář (JRF) a podá jej na příslušný úřad. Stejný formulář se používá i během podnikání pro změny v podnikatelské činnosti. Ihned po zápisu do živnostenského rejstříku může nový... zobrazit celý článek

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jednou z forem obchodních společností, celosvětově je běžně využívána. V Česku je nejrozšířenější formou podnikání. Společnost tohoto typu může založit jediný společník nebo více společníků. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“ (nebo jako zkratku s.r.o. či spol. s r.o. Minimální vklad... zobrazit celý článek

Co je vlastně virtuální sídlo?

Virtuální sídlo nebo virtuální kancelář je služba určená podnikatelům. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi – právnické osobě – adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jakožto zákazníkova sídla. V případě podnikající fyzické osoby se jedná o adresu místa podnikání zapsanou v živnostenském rejstříku. Nerozumí se jím fyzické využívání prostor a ve valné většině... zobrazit celý článek

Sídlo firmy

Sídlo firmy musí být na určené a platné adrese.Každá podnikající osoba může mít jen jedno sídlo a jen v jednom určitém místě, ale může mít více provozoven. Bez sídla nemůže podnikající osoba podnikat. Pro jednání s úřady má podnikatel povinnost zajistit na adrese sídla firmy odpovídající prostory pro případné jednání s úřady. Dále je potřeba na daném místě přebírat došlou korespondenci.... zobrazit celý článek

Společnost s.r.o.

Každý kdo začíná s podnikáním a chce si založit společnost s.r.o. musí zařídit mnoho věcí, které s podnikáním souvisí. Je potřeba oběhnout úřady, vyplnit spoustu formulářů a důležité je samozřejmě na nic nezapomenout. Je mnoho zákonů, na které si zajisté každý začínající podnikatel chce dát pozor, aby se vyvaroval zbytečných nepříjemností. zobrazit celý článek

Co je společnost s. r. o.

Společnost s ručením omezeným, tzv. s.r.o. je spolu s akciovou společností nejrozšířenější formou obchodní společnosti. Jedná se o kapitálovou společnost, kdy se spoluvlastníci podílejí na vlastnictví společnosti dle podílu vkladu nebo dle nastavení zakladatelských dokumentů tzn. výše podílu na zisku nemusí odpovídat výši vkladu. Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme společnost... zobrazit celý článek

Pár důvodů, proč mít virtuální sídlo firmy

Pokud chcete být majitelem skutečně velmi prestižní a vážené firmy, neobejdete se bez sídla na lukrativní adrese. Lépe než název nějaké vesničky, kterou nikdo nezná zabodujete sídlem v Ostravě. S někým kdo má sídlo firmy v Ostravě se bude dobře obchodovat. Díky virtuálnímu sídlu máte méně přímých finančních nákladů, ušetříte za drahý nájem a vytápění v zimních měsících. Můžete... zobrazit celý článek