Ceník pronájmu kanceláří Ostrava

CENÍK - POSKYTNUTÍ SÍDLA A DORUČOVACÍ/KONTAKTNÍ ADRESY

Položky Cena (Kč bez DPH)/měsíc
Aktivační poplatek u nových klientů 500 Kč/jednorázově

 

Hlavní služba
Poskytnutí sídla -       6 měsíců
                                     12 měsíců
                                     24 měsíců
450 Kč/ měsíc
390 Kč/ měsíc
300 Kč/ měsíc
Kontaktní adresa -     6 měsíců
                                     12 měsíců
                                     24 měsíců
400 Kč/ měsíc
340 Kč/ měsíc
250 Kč/ měsíc
Doručovací adresa pro nepodnikající-
smlouva na dobu neurčitou
250 Kč/měsíc
Příjem a úschova pošty v ceně sídla / adresy
Příjem a úschova pošty nad 30ks
přijatých zásilek měsíčně
3 Kč/přijatá zásilka
Přeposílání pošty ČR do 30ks zásilek
2 x měsíčně  ČR / zahraničí

200 Kč měsíc / 350 Kč  měsíc

Přeposílání pošty na adresu nad 30ks
odeslaných zásilek měsíčně ČR/zahraničí
150 Kč zásilka / 250 Kč zásilka
Přeposílání pošty - sken do 10 ks stran měsíčně v ceně sídla / adresy
Přeposílání pošty - sken nad 10 ks stran měsíčně 5 Kč  /  strana
Avízo o přijaté poště,telefonu,návštěvě           
  email v ceně sídla a adresy
  sms1) 4 Kč
  telefonicky2) 15 Kč
Zasedací místnost 1-6 osob Veřejnost Obch. partneři
  250Kč/hod 150Kč/hod

1) Sms zasílaná na zahraniční mobilní číslo cena bude individuální dle destinace
2) Telefonní hovor prováděný mimo území České republiky cena bude individuální dle destinace

Doprovodné služby
SERVICE TELEFON - telefonní služba s recepční 250 Kč/ měsíc
SERVICE TELEFON – překročení limitu 30 přijatých hovorů měsíčně 5 Kč/přijatý hovor
SERVICE TELEFON – telefonní číslo s přesměrováním 100 Kč/ měsíc + hovorné
ASISTENČNÍ SLUŽBY 450 Kč

Ceník založení společnosti  

 
Cena se sídlem ul.Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava 2 
Poplatky u notáře  9 960,00  Kč s DPH
Živnostenský list - poplatek  1 000,00  Kč *
Založení účtu ke složení zákl. kapitálů     500,00  Kč *
 * poplatek osvobozen od DPH
Cena s vlastním sídlem  
Poplatky u notáře  9 960,00  Kč s DPH
Živnostenský list - poplatek  1 000,00  Kč *
Založení účtu ke složení zákl. kapitálů     500,00  Kč *
Poplatek za službu  6 050,00  Kč s DPH
* poplatek osvobozen od DPH  

Cena se může lišit dle konkrétních požadavků klienta . Poplatek u notáře ( který zahrnuje i soudní poplatek ) může být snížen o částku 4 700,00 Kč bez DPH při využití zjednodušené varianty společenské smlouvy či zakladatelské listiny. Tuto variantu nedoporučujeme, zejména jedná-li se o společenskou smlouvu ( tedy o založení společnosti, která  bude mít více než jednoho společníka), kdy u zjednodušené varianty společenské smlouvy není v působnosti valné hromady rozhodovat např. o změně společenské smlouvy a společenská smlouva může být tedy měněna pouze dohodou všech společníků.