Ceník pronájmu kanceláří Ostrava

CENÍK - POSKYTNUTÍ SÍDLA A DORUČOVACÍ/KONTAKTNÍ ADRESY

Položky Cena (Kč bez DPH)/měsíc
Kauce u nových klientů - po dvou letech bude odečtena z nájmů. 500 Kč/jednorázově

 

Hlavní služba
Poskytnutí sídla -       6 měsíců
                                     12 měsíců
                                     24 měsíců
450 Kč/ měsíc
390 Kč/ měsíc
300 Kč/ měsíc
Kontaktní adresa -     6 měsíců
                                     12 měsíců
                                     24 měsíců
400 Kč/ měsíc
340 Kč/ měsíc
250 Kč/ měsíc
Doručovací adresa pro nepodnikající-
smlouva na dobu neurčitou
250 Kč/měsíc
Příjem a úschova pošty v ceně sídla / adresy
Příjem a úschova pošty nad 30ks
přijatých zásilek měsíčně
3 Kč/přijatá zásilka

Přeposílání pošty obyčejné na adresu 1x
měsíčně v rámci ČR

v ceně sídla / adresy

Každé další přeposílání pošty ČR/zahraničí3) 300 Kč zásilka / 350 Kč zásilka
Přeposílání pošty - sken do 10 ks stran měsíčně v ceně sídla / adresy
Přeposílání pošty - sken nad 10 ks stran měsíčně 5 Kč  /  strana
Avízo o přijaté poště,telefonu,návštěvě           
  email v ceně sídla a adresy
  sms1) 4 Kč
  telefonicky2) 15 Kč
Zasedací místnost 1-6 osob Veřejnost Obch. partneři
  250Kč/hod 5 hod/MĚSÍC ZDARMA
150Kč/KAŽDÁ DALŠÍ HODINA

1) Sms zasílaná na zahraniční mobilní číslo cena bude individuální dle destinace
2) Telefonní hovor prováděný mimo území České republiky cena bude individuální dle destinace
3) Cena za odeslanou poštu je orientační, bude účtována dle skutečné ceny poštovného.

Doprovodné služby
SERVICE TELEFON - telefonní služba s recepční 250 Kč/ měsíc
SERVICE TELEFON – překročení limitu 30 přijatých hovorů měsíčně 5 Kč/přijatý hovor
SERVICE TELEFON – telefonní číslo s přesměrováním 100 Kč/ měsíc + hovorné
ASISTENČNÍ SLUŽBY 450 Kč

Ceník založení společnosti  

 
Cena se sídlem ul.Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava 2 
Poplatky u notáře  9 960,00  Kč s DPH
Živnostenský list - poplatek  1 000,00  Kč *
Založení účtu ke složení zákl. kapitálů     500,00  Kč *
 * poplatek osvobozen od DPH
Cena s vlastním sídlem  
Poplatky u notáře  9 960,00  Kč s DPH
Živnostenský list - poplatek  1 000,00  Kč *
Založení účtu ke složení zákl. kapitálů     500,00  Kč *
Poplatek za službu  6 050,00  Kč s DPH
* poplatek osvobozen od DPH  

Cena se může lišit dle konkrétních požadavků klienta . Poplatek u notáře ( který zahrnuje i soudní poplatek ) může být snížen o částku 4 700,00 Kč bez DPH při využití zjednodušené varianty společenské smlouvy či zakladatelské listiny. Tuto variantu nedoporučujeme, zejména jedná-li se o společenskou smlouvu ( tedy o založení společnosti, která  bude mít více než jednoho společníka), kdy u zjednodušené varianty společenské smlouvy není v působnosti valné hromady rozhodovat např. o změně společenské smlouvy a společenská smlouva může být tedy měněna pouze dohodou všech společníků.