Povinnosti spojené se zřízením virtuálního sídla

Se zřízením sídla společnosti, tedy i sídla virtuálního, se samozřejmě pojí některé povinnosti, které vyplývají buď ze zákona,nebo jen z pouhé skutečnosti, že společnost musí na adrese svého sídla zapsaného v obchodním rejstříku přijímat korespondenci a řešit další administrativní záležitosti. Jednou ze zákonných povinností je povinnost společnosti viditelně označit obchodní firmou (tj. svým názvem) a identifikačním číslem osoby objekt, v němž má sídlo. Společnosti tak mají ze zákona povinnost na nemovitostech, v nichž se jejich sídlo nachází, vyvěsit tabulku alespoň s těmito informacemi, jinak jim může hrozit pokuta až do výše 100 000 Kč. Tato povinnost se samozřejmě vztahuje i na virtuální sídla společností.