Sídlo

Problematika virtuálního sídla není v zákoně nijak zvlášť upravena, a řídí se proto obecnou zákonnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla zpravidla za určitý poplatek pronajímá právnické osobě určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla této právnické osoby.