Vznik společnosti

Dnem vzniku obchodní společnosti není den jejího založení, nýbrž den, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Teprve dnem vzniku společnosti může společnost začít podnikat, do té doby může činit jen úkony směřující k jejímu vzniku (např. uzavírat nájemní smlouvy na své sídlo).