Legislativa

Legislativa v problematice sídla firmy

Se změnou zákona o sídle firmy dostavají podnikatelé možnost měnit sídlo podle svých potřeb, což staré znění zákona neumožňovalo.

Podnikatelé mohou zapsat do Obchodního rejstříku jakékoliv sídlo. Sídlo musí splňovat tato kritéria:

  • označení sídla společnosti obchodní firmou a identifikačním číslem
  • přijímání písemností zasílaných na adresu společnosti
  • zajištění kontaktu společnosti s veřejností a státními orgány
  • umožnění obchodních schůzek v sídle společnosti za účelem jejího obchodního vedení

 

Výňatek nového znění zákona § 136, § 137

Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.

Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí,uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby; do veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla.

Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.