Ohlášení živnosti a vyzvednutí živnostenského listu

Zastoupení při jednání na živnostenském rejstříku .Vyplnění dokumentů pro ohlášení živnostenského oprávnění . Ohlášení živnostenských oprávnění spadajících do živnosti volných .Počet živností není omezen. Vyzvednutí výpisu  z živnostenského rejstříku nově založené společnosti.