Registraci v obchodním rejstříku

Ve spolupráci s notářskou kanceláři Vám zajistíme zápis nově založené společnosti do obchodního rejstříku. Vyzvedneme originál výpisu z obchodního rejstříku.