Založení společnosti

Když je v kabátu živnostníka těsno , je čas k převedení aktivit pod „eseróčko  „

Zahodit kabát OSVČ a stát se právnickou osobou má celou řadu  výhod .
Kdy ale nastává ten správný čas ?

Převod živnosti OSVČ na právnickou osobu, především na společnost s ručením omezeným, může být a často také je velmi významným přínosem a milníkem při rozvoji podnikání. Pohnutky podnikatelů k tomuto kroku jsou různé. Významným motivem je rychle rozvíjející se podnikání, vidina vyššího obratu doprovázená prudkým růstem zaměstnanců, ale i riziky možného neúspěchu. Někteří podnikatelé přechodem na „eseróčko“ řeší i otázku nástupnictví ve firmě.

Buďte v obraze

„Převod podnikání fyzické osoby, respektive obchodního závodu fyzické osoby na osobu právnickou, je individuálním procesem, který může být poměrně jednoduchý, ale i složitý. Vždy záleží na aktuální situaci dané firmy a jejím majetkovém stavu.“

Převod lze uskutečnit kdykoliv během roku. „Pokud jste plátci DPH, je výhodné si k převodu vybrat čas konce daňového období DPH nebo konec roku. To především proto, že zvláště ke konci roku tak či tak musíte udělat mnoho účetních operací – např. inventarizaci, která převod obvykle provází.

Nespornou výhodou podnikání prostřednictvím „eseróčka“ je omezené ručení podnikatele za závazky firmy. Zatímco podnikatelský neúspěch OSVČ může znamenat zadlužení několika dalších generací podnikatele, v případě krachu „eseróčka“ ručí sice společnost za závazky celým svým majetkem, ale majetek společníků je dotčen pouze  ve výši jejich nesplacených vkladů. Doporučujeme proto, pokud je to možné, vždy celý vklad splatit co nejdříve.

Daně kam se podíváš

Plusem pro podnikání prostřednictvím právnické osoby, je nižší daňová zátěž a lepší možnosti daňové optimalizace. Při případném prodeji akcií nebo obchodního podílu po pěti letech vlastnictví není dokonce výnos z jejich prodeje zatížen dani z příjmu.

Nehledě na to, že podnikat prostřednictvím právnické osoby přináší firmě vyšší image při jednání s obchodními partnery i bankami . Další výhody přinášíme přehledně v tabulce, kterou jsme doplnili i o nevýhody podnikání jako OSVČ.

Výhody podnikání PO Nevýhody podnikání FO
Jménem společnosti může snadno jednat více osob i bez plné moci Podnikání pokračuje i po zániku ( smrti ) podnikatele
Není nutné platit zdravotní a sociální pojištění z celé výše zisku Nemožnost dispozice s podíly a podnikáním jako celkem
Je možná změna společníků a jejich vkladů i jejich poměr,snadné je případné přistoupení nového společníka Ručení  za závazky celým majetkem podnikatele (ukazuje se jako velká nevýhoda v případě, kdy je dočasně omezena platební schopnost podnikatele , který má zaměstnance)
Možnost zastavení  obchodního podílu nebo akcií v případě potřeby zaručení se např. za úvěr V případě neuspěšného konce podnikání je možné zatížení na mnoho let, které ovlivní život jednotlivce i jeho blízkých

Možnost nakládat s podnikem – lze jej prodat bez rizika

 

Nemožnost prodat snadno podnik FO ( protože u prodeje podniku fyzická osoba dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeje)

PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM VÁM NAVÍC USNADNÍ I VSTUP DO VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ A LÉPE ZPŘÍSTUPNÍ DOTACE FONDŮ EU.

Co získáte  využítím služby založení s.r.o. on-line ?

Myšlenku na podnikání má v dnešní době skutečně mnoho lidí. Vlastní společnost je  bezpochyby dobrým krokem v jakémkoli businessu. Firma, která budí dojem stabilního  subjektu , prostřednictvím níž nabídzíte  své služby a produkty. Ale jen nemnozí z nich se odhodlají postoupit od myšlenky k uskutečnění . Nakonec zjistí ,že správné založení s.r.o. je velkým oříškem, zejména pokud s tím nemají žádné předchozí zkušenosti. Navíc, když nemáte dostatek času na vyběhávání potřebných listin, včetně dokonalé znalosti tohoto oboru.

Nic není ztraceno , protože založení společnosti s.r.o. se dá provést jednoduše.

Jak, ptáte se ?

Jednoduše využijte nabídky našich služeb.

Všechno vyřizování spojené s přípravou dokumentů, notářským zápisem, živnostenským listem, registrací v obchodním rejstříku a samozřejmě také registrací na finančním úřadě k dani právnických osob, za Vás hravě vyřídíme.

Na základě Vašich požadavků vše připravíme a do 10–ti dnů od nás odcházíte se založenou společností s.r.o. na míru.

Co Vás vede k tomu ,aby jste využili našich služeb?

Ještě stále netušíte, proč byste měli platit někomu za založení společnosti s.r.o.?

Jako začínající podnikatel často netušíte , co všechno je potřeba. Navíc vystát si dlouhou frontu na úřadě a pak zjistit, že Vám chybí jeden z dokladů nebo jste vyplnili špatný formulář a vše může začít znova. Nakonec zjistíte, že když to za Vás uděláme my nejen ušetříte čas, ale i finanční prostředky.